Aníbal de Iturriaga

Real name: de Iturriaga, Aníbal
Pianist and composer
(n/d - 30 September 1943)
Place of birth:
Argentina
El ciego Tango (1924)
El tango del amor Tango (1920)
Tango 1920
Tango 1924
Corazón de madre Vals (1917)
El ciego Tango (1924)
El rasgueo Tango (1928)
El tango del amor Tango (1920)
Reír para llorar Vals (1930)