T.B.C. (Tango)
Taconeando (Tango)
Taconear porteño (Milonga)
Talán talán (Tango)
Tan solo tú (Tango)
Tango mío (Tango)
Tango negro (Tango)
Tango negro [b] (Milonga)
Tanto (Tango)
Taquito militar (Milonga)
Tarareando (Tango)
Tarde (Tango)
Tatita (Tango)
Te das cuenta (Tango)
Te fuiste ja ja (Tango)
Te la debo (Tango)
Te quiero mucho (Tango)
Telarañas (Tango)
Tengo miedo (Tango)
Tierra negra (Tango)
Tierrita (Tango)
Tinta verde (Tango)
Tirana (Tango)
Todavía no (Tango)
Todo a veinte (Tango)
Todo corazón (Tango)
Tomo y obligo (Tango)
Tormento (Tango)
Trago amargo (Tango)
Trapito (Tango)
Trapo Viejo (Tango)
Trece (Tango)
Tremolina (Milonga)
Trenzas (Tango)
Trenzas negras (Tango)
Tres amigos (Tango)
Tres esperanzas (Tango)
Tres y dos (Tango)
Tres y dos [b] (Tango)
Trigo limpio (Tango)
Tristeza marina (Tango)
Troileana (Milonga)
Trompito Nº2 (Tango)
(Tango)
Tu olvido (Vals)
Tú y yo [b] (Tango)
Tupungato (Tango)
Tus caprichos (Tango)
Tus engaños (Vals)