Antonio Esteban Tello

Real name: Tello, Antonio Esteban
Lyricist
(2 September 1909 - 13 April 1973)
Place of birth:
Bragado (Buenos Aires) Argentina