Enrique Santos Discépolo

Real name: Discépolo, Enrique Santos
Poet, composer, actor and playwright.
(27 March 1901 - 23 December 1951)
Place of birth:
Buenos Aires Argentina
Alma del bandoneón Tango (1935)
Malevaje Tango (1929)
Martirio Tango (1940)
Cambalache Tango (1934)
Canción desesperada Tango (1945)
Carillón de La Merced Tango (1931)
Porvenir Marcha (1932)
Chorra Tango (1928)
Qué sapa señor Tango (1931)
Condena Tango (1937)
Qué vachaché Tango (1926)
Confesión Tango (1931)
Secreto Tango (1932)
Desencanto Tango (1936)
Sin palabras Tango (1946)
El choclo Tango (1947)
Soy un arlequín Tango (1929)
Sueño de juventud Vals (1931)
Tormenta Tango (1939)
Esperar Vals
Tres esperanzas Tango (1933)
Tu sombra Vals
Fangal Tango (1954)
Uno Tango (1943)
Infamia Tango (1941)
Victoria Tango (1929)
Justo el 31 Tango (1930)
Yira yira Tango (1930)
Tango 1935
Tango 1934
Tango 1932
Tango 1928
Tango 1929
Tango 1931
Vals 1931
Tango 1933
Tango 1954
Tango 1929
Tango 1941
Martirio Tango (1940)
Alma del bandoneón Tango (1935)
Andrajos Tango
Mensaje Tango
Cambalache Tango (1934)
Canción desesperada Tango (1945)
Porvenir Marcha (1932)
Carillón de La Merced Tango (1931)
Chorra Tango (1928)
Qué sapa señor Tango (1931)
Con una mentira Tango (1937)
Qué vachaché Tango (1926)
Condena Tango (1937)
Confesión Tango (1931)
Secreto Tango (1932)
Desencanto Tango (1936)
El choclo Tango (1947)
Sin palabras Tango (1946)
Soy un arlequín Tango (1929)
Sueño de juventud Vals (1931)
Esperar Vals
Tormenta Tango (1939)
Tres esperanzas Tango (1933)
Fangal Tango (1954)
Tu sombra Vals
Infamia Tango (1941)
Uno Tango (1943)
Justo el 31 Tango (1930)
Victoria Tango (1929)
Malevaje Tango (1929)
Yira yira Tango (1930)