Luis Iglesias

Real name: Iglesias, Luis
Composer
(n/d - )
Place of birth:
Tango 1934
Mi desdicha Tango (1934)