Alfredo Navarrine

Real name: Navarrine, Alfredo
Nicknames: Pigmeo
Lyricist, singer, composer, actor and guitarist
(8 December 1894 - 15 April 1979)
Place of birth:
Buenos Aires Argentina
Barrio reo Tango (1927)
Noche de plata Vals (1930)
Estampa rea Tango
Oiga amigo Tango
Falsedad Tango
Resignación Tango
Fea Tango (1925)
Gajito de cedrón Canción criolla
Tango lindo Tango
Galleguita Tango (1925)
Tucumana Zamba
Lechuza Tango (1928)
Tango 1928
Lechuza Tango (1928)
Barrio reo Tango (1927)
Escarmiento Tango (1940)
Noche de plata Vals (1930)
Estampa rea Tango
Oiga amigo Tango
Falsedad Tango
Ojos tristes Tango
Fea Tango (1925)
Resignación Tango
Gajito de cedrón Canción criolla
Galleguita Tango (1925)
Tango lindo Tango
Humildad Tango
Tucumana Zamba
Juana Tango Tango