Otoño

Tango

Tango
Canta Instrumental / Orquesta Eduardo Bianco
1929 París Odeon 165.744-B MO 2589