Mi vieja calle Lavalle

Tango 1963

Lyrics: Eduardo Moreno