Dos ojos tristes

Tango 1945

Lyrics: Luis Rubistein