Migaja

Tango 1962

Tangotexte: Eduardo Armani / Roberto Gil