Rosa marchita

Tango

Tangotexte: Luis Alberto Zeballos