Obsesión [c]

Tango 1939

Tangotexte: Adolfo Crosa