Escarmiento

Tango 1940

Tangotexte: Alfredo Navarrine