Barco viejo [b]

Tango 1941

Tangotexte: Alberto Pellegrini