Espejismo

Tango 1957

Tangotexte: Alberto Pellegrini