A mi viejo Buenos Aires

Tango

Musik: Tito Francia
Tangotexte: Pedro Tusoli