Huerfanita

Tango 1932

Musik: Diego Centeno
Tangotexte: Alcira De Zapata