Fragata Sarmiento

Marcha 1940

Musik: Diego Centeno
Tangotexte: Felipe Mitre Navas


Other lyrics by Felipe Mitre Navas