Acordate [b]

Tango 1956

Tangotexte: Adolfo Rosquellas