Che calesitero

Tango 1977

Tangotexte: Manuel Abrodos