Todo un sueño

Tango

Tangotexte: Celedonio Flores


Other lyrics by Celedonio Flores

Pan
Tango
Canta Instrumental / Orquesta Pedro Maffia
1930 Buenos Aires Brunswick 1418-B