Tristes recuerdos

Tango

Tangotexte: Rafael Hernández