Yoshinori Yoneyama

Echter name: Yoneyama, Yoshinori
Beiname: Carlitos
Bandoneonist and leader
(18 Februar 1955 - 5 Juni 2006)
Geburtsort:
Tokio Japan