Edmundo Bianchi

Echter name: Bianchi, Edmundo
Lyricist
(22 November 1880 - 29 November 1965)
Geburtsort:
Montevideo Uruguay